Home > Information > Prizes and Memorial Lectures > High Score on Masters Exam

High Score on Masters Exam

Main Content

YearAwardeeAmount
2015/2016 Ben Sheng $500.00
Changcheng Li $500.00
Gregory Bopp $500.00
2014/2015 Hyun Bing Kang $500.00
Yifan Zhang $500.00